Tydlighet efterfrågas av finanskunderna

Idag är det svårt att veta vilken ränta som banken kommer att erbjuda och vad som egentligen ligger bakom den räntenivån. Det är inte förrän en låneansökan skickats in som svaret ges kring hur mycket banken är villig att låna ut och till vilken ränta. Överlag är finansbranschen betydligt mer otydlig än många andra branscher – vilket nu börjar att förändras.

Det heter att ”kunden har alltid rätt” men inom finansvärlden har det snarare varit ”banken har alltid rätt”. Det visade sig även i den undersökning som EU genomförde där man menar att bankkunden ligger i ”underläge” mot banken i en lånesituation. Det resulterade i bolånedirektivet som har som mål att göra det tydligare för låntagaren kring hur räntorna sätts och göra det lättare att jämföra bankerna mot varandra.

Att kunderna efterfrågar tydlighet redan innan låneansökan skickats in har flera fintech-bolag snappat upp och möter därför kundens efterfrågan på information på ett sätt som bankerna inte ännu gjort. En fråga som många ställer sig är hur stort bolån som banken kan bevilja. Detta utifrån att man sedan vet hur långt man kan gå i en budgivning. Även om det delvis är individuellt så finns det en del regler och lagar och att ta hänsyn till vilket bolånekalkylatorn från Consector presenterar. Liknande uträkningsmöjligheter erbjuder andra låneförmedlare och enstaka nischbanker. Däremot är det sällan som storbankerna ligger i framkant gällande funktionalitet och transparens.

Krångliga amorteringskrav skapar frågor

Till stor del är det ändrade villkor på lånemarknaden som skapar frågor och osäkerhet kring lånebelopp, månadskostnad m.m. Finansinspektionen införde amorteringskravet 2016 och har sedan dess byggt på med ett ytterligare amorteringskrav som började gälla i mars 2018. Detta gör att både inkomst, lånebelopp och husets värde avgör hur stort belopp som måste amorteras varje månad.

De flesta behöver därmed tydlig information och mallar som gör att det går att räkna ut hur mycket som går att låna utifrån dessa parametrar. En tjänst som fintechbolagen var snabba att applicera men där många banker släpar efter. En eftersläpning som i längden kan stå dem dyrt då flykten till nischbankerna redan ökat kraftigt från föregående år.

Saltkornet – större än IBM´s senaste datorn

När IBM i mars 2018 kunde visa upp deras absolut senaste dator visade det sig att modellen var mindre än ett vanligt saltkorn. På enbart en kvadratmillimeter rymdes datorn som hade kraft som en dator från början av 90-talet.

Inom elektronik och inte minst datorer har en utvecklingstrend varit att skapa så små enheter som möjligt. Detta inte enbart för att de ska vara lätta att hantera utan även för att öppna upp möjligheter att applicera en dator i nya konstruktioner och situationer.

IBM har minst sagt tagit ett steg framåt i denna utveckling med deras nya minidator. En dator som de visade upp under deras egna konferens ”IBM Think”. De sa då att detta skulle vara världens minsta dator och även om dess konkurrenter eventuellt inte håller med så är det onekligen en extremt liten dator. Den ryms på en kvadratmillimeter och är därmed lika stor som ett större saltkorn.

Den drivs av en liten solcell men eftersom det inte är speciellt mycket arbetsminne så räcker den kraft som solcellen kan skapa. Utifrån hur den är byggd är det lite svårt att säga exakt dess kapacitet men man har valt att jämföra den med ett X86-chip från 1990. Det betyder en processor som därmed ligger kring 20 – 30 MHz. En liten dator – med liten kraft.

Tanken var inte heller att skapa något kraftfullt utan något litet och mycket billigt som därmed skulle kunna appliceras på nya områden. Man beräknar tillverkningskostnaden till ca en krona och en bransch där den kan komma användas är inom transportbranschen.

Än så länge är det enbart en prototyp men med tanke på dess storlek och att datorn ska kunna använda sig av blockkedjeteknik kan spårning inom logistik mycket väl bli en av dess första ”riktiga” uppgifter.

Databas för upptäckande av nya material

Databas för upptäckande av nya material

Inom forskarvärlden har undersökning av olika typer av ämnen och material varit viktigt för att komma på nya prototyper och uppfinningar och för att kunna utveckla redan kända produkter. Edison höll exempelvis på i många år för att komma på vad glödtråden i lampan skulle bestå av för att den skulle fungera.

På Berkeley-universitetet i USA arbetar Kristin Persson med en databas för att göra sökandet lättare. Databasen utgår från det periodiska systemet och har tiotusentals ämnen inprogrammerade i systemet. Användaren väljer ut några grundämnen denne vill undersöka och vilka egenskaper hen vill att materialet ska ha, till exempel täthet, hårdhet och elektrisk ledningsförmåga. Programmet kommer därefter visa en lista med möjliga ämnen och för vart och ett av dem kan man läsa mer och se en tredimensionell modell. Ett exempel på vad som hittats med hjälp av databasen är ett termoelektriskt material som ska kunna omvandla värme till el.

För att kunna använda databasen effektivt krävs dock en superdator, men med hjälp av en sådan kan man undersöka ända upp till 20 000 ämnen per dag. Det är också viktigt att komma ihåg att datorerna kan ha fel om ämnena och att de dessutom kan fungera annorlunda tillsammans med andra material. Detta är dock en betydlig hjälp på vägen.

Dataprogram för upptäckt av planeter

Dataprogram för upptäckt av planeter

Idag kan nya planeter upptäckas i snabbare takt än tidigare. För att hitta och upptäcka nya planeter i andra solsystem mäts bland annat hur stor del ljus som döljs när planeten passerar stjärnan. För att kunna mäta detta krävs att man studerar stjärnan under en längre tidsperiod för att se både när de skuggar och när de inte gör det.

Tidigare har det krävts långdragna beräkningar för att räkna ut detta, men nu har en ny dator lärts att identifiera planeter ur all data som har kommit in. Hittills har man hittat en mängd nya planeter både i kända och utforskade solsystem.

Ett exempel är hur forskare i början av 2017 ett helt nytt solsystem som antas ligga enbart 39 ljusår från jorden. Enligt beräkningar består solsystemet av sju planeter med förhållanden som gör att liv kan finnas där. Detta presenterades för första gången i tidningen Nature och fick sedan medial uppmärksamhet i flera länder.

Viss forskare menar att detta solsystem är ett ”idealiskt laboratorium” för att kunna studera nya världar och ett av de bästa ställena att förvänta sig liv på utanför jorden. Däremot kan man inte med dagens teknik utröna om det finns liv på dessa planeter.

 

Prisfallet bör dämpas på bostäder, enligt finansministern

Prisfallet bör dämpas på bostäder, enligt finansministern

Ett ökat utbud har i år märkts på den svenska bostadsmarknaden. Det har gått mer och mer från att vara säljarens marknad, till köparens marknad. Finansminister Magdalena Andersson menar att prisfallet bör dämpas.

 

Med ett ökat utbud av bostäder har vissa säljare fått sälja sina boenden för lite mindre summor än de förväntat sig. Samtidigt har flera byggbolag fått reducera priserna på nyproduktioner. Priserna, som sjunkit under en tid nu, förväntas dock inte sjunka alltför mycket, säger Andersson.

Efterfrågan fortsatt hög

Det som kommer att motverka ett större prisfall är, enligt finansministern, att efterfrågan är fortsatt hög. Med det sagt är hon ändå orolig, något som hon har varit ända sedan hon blev minister. Hon säger att det finns en uppenbar risk i ekonomin, samtidigt som hon i samma mening påpekar att det finns faktorer som indikerar att ett större prisfall inte är att vänta. Dock är det ett orosmoln, säger hon.

Högt bostadsbyggande under senare tid

Med ett stort utbud får köpare fler objekt att välja mellan, samtidigt som säljarna får färre köpare att slåss om. Bostadsbyggandet i landet är idag högt, och särskilt sedan sensommaren har utbudet ökat snabbt. Det här menar Andersson kan vara en viktig förklaring till de sjunkande priserna.

Ägare av friskolor ska prövas hårdare

Ägare av friskolor ska prövas hårdare

Ardalan Shekarabi, civilminister, vill försvåra för oseriösa aktörer att driva friskolor. Regeringen har därför lagt fram ett förslag kring strängare kontroller av ledare och ägare av skolor i privat regi.

 

Debatten om skolor i privat regi har varit på bordet under en lång tid nu. Shekarabi är en av de som anser att det finns mycket kvar att göra. Till exempel har han kritiserat att politiska verktyg saknas för att hålla oseriösa aktörer borta.

Ska genomgå en lämplighetsprövning

I en proposition, som ska lanseras i mars, föreslår Shekarabi och Socialdemokraterna att man göra en lämplighetsprövning av ledare och ägare. Han talar dock också om utvidgade regler för hur resurserna som skolan får ska kunna användas. Som en del i lämplighetsprövningen kan det till exempel handla om att säkerställa att ingen av ledarna eller ägarna är dömda för brott.

Vinstuttaget ska strypas

Shekarabi påpekar för SVT att Sverige är det enda landet i Europa som tillåter att pengar, som från början är offentliga medel, kan tas ut från skolan och delas ut till aktieägare. Det här menar han inte är rimligt. En del i syftet med det nya regelverket skall vara att ändra på detta.

 

 

Klimat, jobb och välfärd viktigast enligt statsministern

Klimat, jobb och välfärd viktigast enligt statsministern

I en intervju med kvällstidningen Expressen har statsminister Stefan Löfven berättat om sina tankar för 2018. Socialdemokraterna har svängt en del i opinionen under det gångna året, men ligger i dagsläget ungefär på samma nivå som man gjorde för ett år sedan. Om statministerns ord kan påverka opinionen till det bättre återstår att se.

 

I intervjun med Expressen säger Löfven att han hoppas på att få förtroendet att fortsätta på sin post i fyra år till, efter valet 2018. Han påpekar att arbetslösheten har minskat under 2017 och att sysselsättningen har ökat.

Välkomnar nytt motstånd

För den största rivalen Moderaterna har det gått väldigt svajigt under en tid. Sedan Ulf Kristersson ersatte Anna Kinberg Batra som partiledare har siffrorna i opinionsundersökningarna dock pekat uppåt. För Stefan Löfvens del är det här välkommet. Han berättar nu att det är ännu mer högerpolitik hos Moderaterna, vilket gör det tydligare och därmed ”underlättar” deras arbete.

Klimatfrågan en utmaning

En utmaning som Löfven talar om är den att lyckas hålla klimatfrågan på bordet under nästkommande år. Vidare talar han om utmaningar som att utveckla välfärden och fortsätta hålla i jobben.

 

Samsungs Note 8 kommer i lyxversion

Samsungs Note 8 kommer i lyxversion

Lanseringen av Galaxy Note 8 har visat sig vara en av Samsungs mest framgångsrika. Som uppföljning till succén kommer nu en lyxversion som fått namnet Avant Edition.

 

Galaxy Note 8 har sålt väl i stora delar av världen. Hur lyxversionen av densamma kommer att sälja är tyckarna dock oeniga om. Det är nämligen inte särskilt mycket som skiljer dem åt egentligen. Åtminstone inte på ett praktiskt plan.

Koreansk konstnär har satt sin prägel

Lyxversionen är utvecklad i samarbete med en koreansk konstnär, 99 Avant, som har designat ett skal, en bakgrundsbild och ett antal ikoner. Om det här verkligen är värt priset är upp till varje konsument att avgöra, men många menar att telefonen är för dyr.

 

Till exempel är den dubbelt så dyr som Iphone X – som bara den redan har fått kritik för sin höga prislapp. Det enda som egentligen skiljer Galaxy Note 8 från Galaxy Note 8 Avant Edition är egentligen minnet. Den ordinarie enheten har en lagringskapacitet på 64 GB, medan Avant Edition får plats med 256 GB. En väsentlig skillnad alltså. Men motiverar det utökade minnet det kraftigt höjda priset?

 

 

 

 

Volkswagen satsar på eldrivet i USA

Volkswagen satsar på eldrivet i USA

Volkswagen satsning på elbilar går framåt. Nyligen har man låtit meddela att man har planer på att bygga 2 800 laddstationer runt om i USA. Stationerna ska byggas i landets 17 största städer och förväntas vara klart till sommaren 2019.

 

Många skulle nog säga att det är elbilar som är framtiden, och visst finns det många elbilsägare redan idag. Något som dock får många att avstå är bristen på laddstationer. Det här vill VW råda bot på med sina nya planer. Tre fjärdedelar av stationerna ska byggas i anslutning till arbetsplatser och kontor, medan övriga ska finnas vid lägenhetsbyggnader.

Satsar två miljarder

Det var inte särskilt längesedan som VW ertappades med fusk när det gällde utsläpp hos deras dieselbilar. Den nya satsningen kan möjligtvis ses som en del i företagets arbete för att återställa sitt rykte. Satsningen kommer att kosta bolaget 800 miljoner dollar i bara Kalifornien, och ungefär två miljarder dollar totalt. Det är dock inte särskilt mycket jämfört med de 30 miljarder dollar som utsläppsskandalen beräknas ha kostat det tyska bilföretaget. Hur det går för VW framöver återstår att se.