Databas för upptäckande av nya material

Databas för upptäckande av nya material

Inom forskarvärlden har undersökning av olika typer av ämnen och material varit viktigt för att komma på nya prototyper och uppfinningar och för att kunna utveckla redan kända produkter. Edison höll exempelvis på i många år för att komma på vad glödtråden i lampan skulle bestå av för att den skulle fungera.

På Berkeley-universitetet i USA arbetar Kristin Persson med en databas för att göra sökandet lättare. Databasen utgår från det periodiska systemet och har tiotusentals ämnen inprogrammerade i systemet. Användaren väljer ut några grundämnen denne vill undersöka och vilka egenskaper hen vill att materialet ska ha, till exempel täthet, hårdhet och elektrisk ledningsförmåga. Programmet kommer därefter visa en lista med möjliga ämnen och för vart och ett av dem kan man läsa mer och se en tredimensionell modell. Ett exempel på vad som hittats med hjälp av databasen är ett termoelektriskt material som ska kunna omvandla värme till el.

För att kunna använda databasen effektivt krävs dock en superdator, men med hjälp av en sådan kan man undersöka ända upp till 20 000 ämnen per dag. Det är också viktigt att komma ihåg att datorerna kan ha fel om ämnena och att de dessutom kan fungera annorlunda tillsammans med andra material. Detta är dock en betydlig hjälp på vägen.

Dataprogram för upptäckt av planeter

Dataprogram för upptäckt av planeter

Idag kan nya planeter upptäckas i snabbare takt än tidigare. För att hitta och upptäcka nya planeter i andra solsystem mäts bland annat hur stor del ljus som döljs när planeten passerar stjärnan. För att kunna mäta detta krävs att man studerar stjärnan under en längre tidsperiod för att se både när de skuggar och när de inte gör det.

Tidigare har det krävts långdragna beräkningar för att räkna ut detta, men nu har en ny dator lärts att identifiera planeter ur all data som har kommit in. Hittills har man hittat en mängd nya planeter både i kända och utforskade solsystem.

Ett exempel är hur forskare i början av 2017 ett helt nytt solsystem som antas ligga enbart 39 ljusår från jorden. Enligt beräkningar består solsystemet av sju planeter med förhållanden som gör att liv kan finnas där. Detta presenterades för första gången i tidningen Nature och fick sedan medial uppmärksamhet i flera länder.

Viss forskare menar att detta solsystem är ett ”idealiskt laboratorium” för att kunna studera nya världar och ett av de bästa ställena att förvänta sig liv på utanför jorden. Däremot kan man inte med dagens teknik utröna om det finns liv på dessa planeter.