Databas för upptäckande av nya material

Databas för upptäckande av nya material

Inom forskarvärlden har undersökning av olika typer av ämnen och material varit viktigt för att komma på nya prototyper och uppfinningar och för att kunna utveckla redan kända produkter. Edison höll exempelvis på i många år för att komma på vad glödtråden i lampan skulle bestå av för att den skulle fungera.

På Berkeley-universitetet i USA arbetar Kristin Persson med en databas för att göra sökandet lättare. Databasen utgår från det periodiska systemet och har tiotusentals ämnen inprogrammerade i systemet. Användaren väljer ut några grundämnen denne vill undersöka och vilka egenskaper hen vill att materialet ska ha, till exempel täthet, hårdhet och elektrisk ledningsförmåga. Programmet kommer därefter visa en lista med möjliga ämnen och för vart och ett av dem kan man läsa mer och se en tredimensionell modell. Ett exempel på vad som hittats med hjälp av databasen är ett termoelektriskt material som ska kunna omvandla värme till el.

För att kunna använda databasen effektivt krävs dock en superdator, men med hjälp av en sådan kan man undersöka ända upp till 20 000 ämnen per dag. Det är också viktigt att komma ihåg att datorerna kan ha fel om ämnena och att de dessutom kan fungera annorlunda tillsammans med andra material. Detta är dock en betydlig hjälp på vägen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *