Tydlighet efterfrågas av finanskunderna

Idag är det svårt att veta vilken ränta som banken kommer att erbjuda och vad som egentligen ligger bakom den räntenivån. Det är inte förrän en låneansökan skickats in som svaret ges kring hur mycket banken är villig att låna ut och till vilken ränta. Överlag är finansbranschen betydligt mer otydlig än många andra branscher – vilket nu börjar att förändras.

Det heter att ”kunden har alltid rätt” men inom finansvärlden har det snarare varit ”banken har alltid rätt”. Det visade sig även i den undersökning som EU genomförde där man menar att bankkunden ligger i ”underläge” mot banken i en lånesituation. Det resulterade i bolånedirektivet som har som mål att göra det tydligare för låntagaren kring hur räntorna sätts och göra det lättare att jämföra bankerna mot varandra.

Att kunderna efterfrågar tydlighet redan innan låneansökan skickats in har flera fintech-bolag snappat upp och möter därför kundens efterfrågan på information på ett sätt som bankerna inte ännu gjort. En fråga som många ställer sig är hur stort bolån som banken kan bevilja. Detta utifrån att man sedan vet hur långt man kan gå i en budgivning. Även om det delvis är individuellt så finns det en del regler och lagar och att ta hänsyn till vilket bolånekalkylatorn från Consector presenterar. Liknande uträkningsmöjligheter erbjuder andra låneförmedlare och enstaka nischbanker. Däremot är det sällan som storbankerna ligger i framkant gällande funktionalitet och transparens.

Krångliga amorteringskrav skapar frågor

Till stor del är det ändrade villkor på lånemarknaden som skapar frågor och osäkerhet kring lånebelopp, månadskostnad m.m. Finansinspektionen införde amorteringskravet 2016 och har sedan dess byggt på med ett ytterligare amorteringskrav som började gälla i mars 2018. Detta gör att både inkomst, lånebelopp och husets värde avgör hur stort belopp som måste amorteras varje månad.

De flesta behöver därmed tydlig information och mallar som gör att det går att räkna ut hur mycket som går att låna utifrån dessa parametrar. En tjänst som fintechbolagen var snabba att applicera men där många banker släpar efter. En eftersläpning som i längden kan stå dem dyrt då flykten till nischbankerna redan ökat kraftigt från föregående år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *